Refresher Onbeperkt

Van velen is de vraag gekomen om onbeperkt advertenties te kunnen plaatsen. Helemaal onbeperkt kan ik geen prijs aan koppelen, maar het is niet moeilijk om zelf in te schatten hoeveel gemak het op kan leveren en wat je ervoor terugkrijgt in tijd en potentiële kopers. Daarom is een maand-abonnement wel mogelijk waarbij je onbeperkt kunt omhoog plaatsen.

Bij interesse graag het bedrag van 10 euro overmaken en mij op de hoogte brengen van je e-mail adres inclusief kennisgeving dat het een abonnementsbetaling betreft. De manieren om over te maken kunnen gevonden worden op de 'doneren'-pagina.

Om mogelijke verwarring te voorkomen en dingen wat duidelijker te maken staan hieronder de spelregels, voorwaarden en hoe dit werkt.
Mochten er onduidelijkheden zijn, of heb je vragen, schroom dan niet om een vraag te stellen.

Dit kan in de loop der tijd gewijzigd worden, maar nu (oktober 2016) zijn die als volgt:

1. Kosten
De kosten voor onbeperkt plaatsen is 10 euro per maand. Dit bedrag wordt niet gezien als donatie. Dat wil zeggen dat na afloop van de maand, dat dan het donatiebedrag gelijk is aan wat het was vóór de duur van de periode. Features die aanwezig zijn die enkel iemand heeft die gedoneerd heeft zullen wel beschikbaar blijven...

2. Duur van de periode
Nadat een betaling voltooid is zal voor de duur van een maand onbeperkt omhoog geplaatst kunnen worden. Nadat de periode is afgelopen en geen volgbetaling is gedaan zal contact worden opgenomen om te vragen of een verlening nodig is. Als hier niet op gereageerd wordt binnen een week, wordt  het onbeperkt plaatsen stopgezet. Indien de verlenging akkoord wordt gegeven, worden de "bedenktijd"-dagen verrekend met de onbeperkte maand.


3. Werking en beperkingen
Na een transactie wordt aan het opgegeven e-mail adres een dusdanig hoog donatiebedrag gekoppeld dat het onmogelijk is om de wekelijkse credits op te krijgen. Het onbeperkt plaatsen wordt aan één e-mail adres toegekend.

4. Teruggaaf van de betaling
Wanneer een betaling gedaan is en het programma functioneert zoals minimaal verwacht wordt een gedane betaling niet geretourneerd.
Onverhoopt komt het soms voor dat het programma niet werkt. Wanneer meer dan 14 dagen achtereen het programma niet werkt in de maand dat je een betaling hebt gedaan voor een abonnement, dan wordt de helft van het bedrag teruggestort.

5. Omzetten van abonnement naar donatie
Als een betaling gedaan is voor een abonnement en je wilt toch liever dat het bedrag omgezet naar een donatie om zo extra credits te krijgen, dan mag dit binnen een week na de betaling.

6. Stoppen van het abonnement
Het is een abonnement in de vorm van een maand. Tussentijds stopzetten kan niet, maar als je geen gebruik meer wenst te maken van het onbeperkt omhoog plaatsen kan dat middels een berichtje, of door te reageren op het verlengingsverzoek dat dit niet gewenst is. Uiteraard kun je dit bericht ook negeren zodat het stopgezet zal worden (hoewel dat minder beleefd is).

7. Opnieuw starten van abonnement
Als een abonnement afgelopen is en later in dezelfde maand opnieuw een betaling gedaan wordt, zullen de "bedenktijd"-dagen verrekend worden met de maand die je tegoed hebt.